Våra tjänster

Som kund hos oss har du en personlig kontakt - vi tar hand om helheten!
vi fixar det mesta

Effektservice

Vi är en komplett samarbetspartner och utför det mesta inom service av tekniska installationer, ja det är faktiskt det roligaste vi vet!

Om du vill höra mer om oss ring oss gärna för vidare information.
Läs mer om oss

Ventilation med fokus på energi och miljö!

Vi installerar och underhåller allt inom ventilation och vi föreslår produkter och lösningar som passar just din fastighets behov ur både ekonomiskt och hållbart hänseende.

Lokalanpassningar

Vi jobbar med samtliga kända varumärken inom service och ventilation, vid lokalanpassningar, vi ser till att anpassa lokalen efter kundens / hyresgästens behov.

Radonsanering

Vi inspekterar och analyserar var ditt bekymmer kommer från i din fastighet, efter analys så går vi igenom ev. åtgärder. I vissa fall kan det räcka med mindre åtgärder för att sänka radonhalten och i vissa fall behöver vi kombinera flera olika åtgärder. Vi jobbar för att på ett effektivt sätt sänka kundens radonnivåer både vad det gäller ingrepp i byggnaden, tidsplanering samt totalkostnad.

Service

Vi underhåller era tekniska installationer och förebygger problem genom löpande underhåll. Vi jobbar med felsökningar- och reparation av fläktar, styr & regler och ventilationsaggregat.

OVK

En regelbundet utförd OVK är sedan 1991 ett krav för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar riktigt. 

Vi har behörighet för att utföra obligatorisk ventilationskontroll av din bostadsrättsförening eller ditt fastighetsbolag och även rengöring och injustering av ert ventilationssystem vid behov.

Våra injusterare inom ventilation har lång erfarenhet av komplexa anläggningar och samtidigt är vana att jobba med VAV-system.

Energioptimering

Vi analyserar er fastighetsdrift och går igenom hyresgästers behov, utefter detta gemensamt går vi igenom för ev. åtgärder.
Vill ni öka värdet på era fastigheter? Minska driftkostnader och hitta energitjuvar? Ni kanske har pratat om solceller på taket? Att få upp ladd stolpar till hyresgästens elbilar?
Oavsett behov – vi är din partner med bredd, spets och helhetsfokus. Slå oss en signal, så tar vi ett gemensamt möte
”En kontakt för ert behov”

Vi bara gör det!

Effektservice är en del av Effektbolagen, vilket betyder att du oavsett bekymmer inom er fastighet kan få hjälp med helheten. 
Kontakta oss